اسم کتاب زندگی تون روچی میذارید؟

اگه بخواید درمورد زندگی تون کتابی بنویسید ترجیح میدی باتوجه به زندگی پرفرازونشیب یاراحتی که داشتید باتوجه به غم وشادی هاتون اسم کتابتون روچی بذارید؟

6 Likes

چه سوال جالبی
دو تا گزینه به ذهنم میرسه:
1.راستش و بخوای
2.من یک فرشته ام

3 Likes

همونی که میخواستی…

3 Likes

حالاعزیزان محترم:
تاحدامکان اگه میشه توضیح بدید چرا این انتخاب روداشتید؟

1 Like

در مورد گزینه ی اولم خب خیلی وقتا، من دچار خودسانسوری میشم؛فکر میکردم اگر بخوام کتاب زندگی خودم رو داشته باشم خوب و بد رو باید گفت و اعتراف کرد،اینه که اسمش و میزارم؛راستش و بخوای
در مورد گزینه ی دوم وقتی به گذشته نگاه میکنم تقریبا رضایت کلی از زندگی ام و کارها و انتخاب هام دارم،اینه که اسمشو میزارم؛من یک فرشته ام
البته نارضایتی و اشتباه هم زیاده،ولی در غالب کلی عرض کردم

2 Likes

خب میخوام به زندگی بگم از فرصتی که بهم داده همونی رو ساختم که ازم انتظار داشت.

2 Likes

سهیل: مردی طرفدار انرژی جنبشی!
چرا؟ 1-چون اسمم سهیله 2- چون جنسم مذکره :joy: 3- چون از حرکت کردن خوشم میاد.
ولی دلیل اصلیش اینه که دوست دارم این کتاب آدما رو بخندونه :grin: پس اسمش هم کمی طنز باشه بد نیس.

5 Likes

با این اسم، کنجکاو شدم این کتاب و بخونم :grin:

2 Likes

من اسم کتابم رو میذاشتم :(من میلیاردر و شوهر منفی بافم):grin:

3 Likes

اون کتاب حتما باید طبیعت آمیخته با تضاد و تناقض باشه با عنوان«زال ازل»

3 Likes

1-یک بی شعور تمام عیار
2-فکر بزرگ کوچک
3-من هم گناهکارم!

1 Like