اسم کتاب زندگی تون روچی میذارید؟

اگه بخواید درمورد زندگی تون کتابی بنویسید ترجیح میدی باتوجه به زندگی پرفرازونشیب یاراحتی که داشتید باتوجه به غم وشادی هاتون اسم کتابتون روچی بذارید؟

6 پسندیده

چه سوال جالبی
دو تا گزینه به ذهنم میرسه:
1.راستش و بخوای
2.من یک فرشته ام

3 پسندیده

همونی که میخواستی…

3 پسندیده

حالاعزیزان محترم:
تاحدامکان اگه میشه توضیح بدید چرا این انتخاب روداشتید؟

1 پسندیده

در مورد گزینه ی اولم خب خیلی وقتا، من دچار خودسانسوری میشم؛فکر میکردم اگر بخوام کتاب زندگی خودم رو داشته باشم خوب و بد رو باید گفت و اعتراف کرد،اینه که اسمش و میزارم؛راستش و بخوای
در مورد گزینه ی دوم وقتی به گذشته نگاه میکنم تقریبا رضایت کلی از زندگی ام و کارها و انتخاب هام دارم،اینه که اسمشو میزارم؛من یک فرشته ام
البته نارضایتی و اشتباه هم زیاده،ولی در غالب کلی عرض کردم

2 پسندیده

خب میخوام به زندگی بگم از فرصتی که بهم داده همونی رو ساختم که ازم انتظار داشت.

2 پسندیده

سهیل: مردی طرفدار انرژی جنبشی!
چرا؟ 1-چون اسمم سهیله 2- چون جنسم مذکره :joy: 3- چون از حرکت کردن خوشم میاد.
ولی دلیل اصلیش اینه که دوست دارم این کتاب آدما رو بخندونه :grin: پس اسمش هم کمی طنز باشه بد نیس.

5 پسندیده

با این اسم، کنجکاو شدم این کتاب و بخونم :grin:

2 پسندیده

من اسم کتابم رو میذاشتم :(من میلیاردر و شوهر منفی بافم):grin:

4 پسندیده

اون کتاب حتما باید طبیعت آمیخته با تضاد و تناقض باشه با عنوان«زال ازل»

3 پسندیده

1-یک بی شعور تمام عیار
2-فکر بزرگ کوچک
3-من هم گناهکارم!

1 پسندیده