اشاره گر به اشاره گر یعنی چی؟

سلام، محتوای اشاره گر آدرس خانه حافظه هست، محتوای اشاره گر به اشاره گر هم آدرس خانه حافظه هست، هیچ فرقی تو محتوا ندارن؟ میشه یه توضیح روان برای اشاره گر به اشاره گر بدید