ا.ش.ت.ب.ا.ه.ت.ا.ر.ی.خ

بزرگ ترین اشتباه تاریخ چیه؟ اگه بتونید یکی از اشتباه های تاریخ رو پاک کنید چه چیزی رو انتخاب میکنین؟

5 پسندیده

خیلی سخته انتخاب کردن چون هر تحولی مزایای خاص خودش رو داشته و در کنارش معایب خاص خودش. برای مثال رنسانس شکل زندگی رو به سمت صنعتی شدن پیش برده و از اون طرف زندگی سنتی و محلی‌تر رو به تدریج سخت کرده. ولی من اگر که میخواستم انتخاب کنم، روندهای منجر به پیشرفت دیجیتال رو حذف میکردم! به شکلی سلیقه‌ای تاثیر اون رو در دنیا، بیشتر از مثبت بودن، منفی می‌بینم.

6 پسندیده

با انتخابتون 99 درصد موافقم… اون یک درصد هم به دلیل خودخواهیمه که به شدت به پیشرفت دیجیتال وابسته شدم و نمیتونم فکر کنم یه روز نباشه!

3 پسندیده