اطرافیان شما چقدر و چطور به معضل آب واکنش می‌دهند؟

جمع پادپرس، هنوز خیلی کوچک است، و بد نیست اگر هر کدام از اطرافیان مان نیز بگوییم. و اجازه دهیم داده ای حتی کوچک از این فعالیت جمع شود.

هر کدام به فراخور مشغولیتی که داریم در محیطی با افراد مختلف هستیم، بعضی در دانشگاه با همکارانمان، بعضی در خوابگاه با دوستانمان، بعضی در خانواده، و … .

آگاهی ایشان نسبت به معضل آب ایران چقدر است؟ و ایشان چقدر یا چگونه نسبت به معضل آب واکنش میدهند؟

3 پسندیده

در جمع ده-پونزده نفری خانوادگی دور و برمون، تا حالا بحثی در این باره پیش نیومده. فقط گاهی که راجع به خرید یه باغچه ای چیزی، حرف میزنیم؛ پدربزرگم، پدرم و مادرم بروز میدن که «فلان جا که آب نداره».

یکی از فامیل های دورتر هم کشاورزی میکنن، و ایشون هم اطلاعات خوبی در این باره دارن.

در این جمع، پدربزرگم و مادرم (دختر ایشون) کسانی هستن که دیدم اکثر اوقات نسبت به مصرف آب حساس هستن، نه لزوما به خاطر معضل کنونیِ آب و بیشتر از سر عادات رفتاری فردی. یعنی تا جایی که یادمه ایشان رفتارشون همین بوده و و مثلا آب های قابل استفاده رو چندین بار استفاده میکنن (مثلا با آب شستشوی میوه، گلدون ها رو آب میدن).

ایشون (پدربزرگم) بزرگ شده ی یه ناحیه ی خشک (بجستان - خراسان جنوبی) هستن. و حتی وقتی ما در خونه شون ظرف میشوریم، بهمون یادآوری میکنن که شیر آب رو کمتر باز کنیم.

3 پسندیده