اعتمادسازی در سیستم های تجارت الکترونیک

چگونه میتوان سلامت و صحت خرید و فروشهای اینترنتی را بررسی کرد؟

1 پسندیده

منظورتون در حالتی که الان وجود داره؟ چون پروتوکلهای خاص خودش رو داره و براساس اون خرید و فروش انجام میشه.

1 پسندیده

همه سایت های خرید و فروش شامل این پروتکل ها می شوند؟ و چگونه میتوان مجوز این پروتکل ها را بدست آورد؟ و همچنین مثل بانکها دارای پروتکل محکمی هستند؟

1 پسندیده