افزایش تکدی‌گری به چه چیز برمی‌گردد؟ مسائل اقتصادی یا فرهنگی؟

آیا افزایش تکدی‌گری الزاما ناشی از اوضاع اقتصادی بده؟

تکدی‌گری

اینکه تعداد افراد بیشتری رو در حال گدایی می بینیم، فقر فرهنگیه یا اقتصادی؟ نشانه افزایش بیکاری و پیدا کردن یه راه آسون کسب درآمد نیست؟

به نظرتون برای بهبود این وضعیت چه باید کرد؟ راهکار عملی برای مقابله با این روند چیه؟

تو این وضعیت، چطور میشه نیازمندای واقعی رو شناسایی کرد؟

5 پسندیده