اقدام جدید بانک ملی برای افزایش حریم خصوصی افراد در بانک

اقدام جدید بانک ملی در جهت حفاظت از حریم خصوصی. دستشون درد نکنه :slight_smile:

4 پسندیده