امتناع از بردن کودک به ملاقات در دستور موقت چه حکمی دارد؟

اگر مادری که هنوز طلاق نگرفته ولی جدا زندگی میکند و در شرف طلاق است از دستور موقت دادگاه برای ملاقات فرزند خردسال خود با پدرشان استنکاف کند و از بردن بچه ها به پایگاه اجتماعی خودداری کند آیا مشکل قضایی برای مادر و فرزند ایجاد میشود ؟

2 پسندیده