امروزه چه شغل‌هایی پر درآمد‌ترین هستند؟

تقریبا ۲۰ سال پیش پردرآمد‌ترین شغل‌ها به رشته‌های پزشکی و مهندسی (به ویژه برق و مکانیک) ختم می‌شدند. اما امروزه می‌بینیم که در لیست ثروتمندترین افراد جهان چهره‌هایی با تخصص‌های دیگر بسیار بیشتر دیده می‌شوند.

4 پسندیده