انضباط فردی چقدر در کلیت زندگی اهمیت داره؟

چقدر اصرار دارید که هر وسیله در جای خودش قرار بگیره و هر کاری به موقع انجام بشه؟ چقدر این مساله براتون مهمه؟

به نظرتون در چه شرایط و مشاغلی این مهارت اهمیت بیشتری پیدا می کنه؟

آیا میشه با برنامه ریزی برای مقطع بلندمدت و آزادی فردی هم موفق بود یا همیشه نیاز به انضباط دقیق فردی هست؟

1 پسندیده

انضباط فردی خیلی مهمه.

2 پسندیده

انقدر برام مهمه که وقتی اطرافم مرتب نباشه دچار آشفتگی میشم و وقتی مشغول جمع و جور میشم، آرامش می گیرم.

خب باید یه ارزیابی از اهداف خودتون و ترتیب اولویت و زمانی که قرار هست بهش برسید داشته باشین. خب من نمی تونم تو زمینه شغلی، درسی و … به هدفی برسم بدون اینکه نقشه راه داشته باشم و به اون متعهد (انضباط فردی) باشم. اما خب باید هوشیار بود و اون وسطا مراقب روحیه و شادی زندگی هم بود چون یهو نشه طوری که فقط ببینی داری شدید میدویی بدون لذت. حفظ تعادل.

شاید انضباط رو باید تو زمینه های مختلف زندگی متفاوت در نظر گرفت.

1 پسندیده