اهل نظر چه خصوصیاتی دارند؟

اگر با یکی از ایشان روبرو شدیم چه نکاتی را رعایت کنیم

3 پسندیده

حضرت حافظ مبفرماید:

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند. پیداست قمار بازهای قابلی هستند

2 پسندیده

من هیچ وقت ادبیاتم خوب نبوده برای همین برای این که راجع به اهل نظر کمی بیشتر بودنم یه سرچی تو گوگل کردم و لغت نامه دهخدا راجع به اهل نظر اینارو گفته »

اهل نظر. [ اَ ل ِ ن َظَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از اهل دل است وآنکه پیوسته نظر بخوبان دارد. (انجمن آرا). آنان که با توجه و نظر در دیگران اثر گذارند و مردم را بدان نظر آنچه خواهند تلقین کنند. صاحب نظر :
چنان خورد و بخشید کاهل نظر
ندیدند از آن غبن با او اثر.

اگر بخوام خیلی خودمونی چیزی که فهمیدم از این توضیحات رو بگم اهل نظر کسایی هستن که هم با چشم و هم با دل هر چیزی رو میبینند و چون این دیدن همراه با تامل و بصیرت هست موجب رد و بل شدن یه حس هم میشه . البته بازم تاکید میکنم این دیدگاه منه اگه نیاز به اصلاح داره دوستان بیشتر توضیح بدن

چیزی که ما آدما تو دنیای ماشینی امروز کم داریم روابط عمیقه . فکر میکنم اگه افتخار هم نشینی با اهل نظر رو داشته باشم سعی میکنم همون عمقی که تو دیدن اونا هست یاد بگیرم

4 پسندیده

این اولین گام سعادتمندیست من هم مثل شما هیچوقت ادبیاتم خوب نبوده ولی تشنه ادبیاتم حضرت مولانا میفرماید :
آب کم جو تشنگی آور به دست/ تا بجوشد آبت از بالا وپست

حضرت سعدی هم ایشان را دور ان با خبر می نامد در گلستان آنجا که میفرماید: خانه
سعدی
گلستان
باب دوم در اخلاق درویشان
حکایت شمارهٔ ۱۱
در جامع بعلبک وقتی کلمه ای همی‌گفتم به طریق وعظ با جماعتی افسرده دل مرده ره از عالم صورت به عالم معنی نبرده دیدم که نفسم در نمی‌گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی‌کند دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران و لیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز در معانی این آیت که
و نَحن اَقرَبُ الیه مِنْ حَبل الورید
سخن به جایی رسانیده که گفتم
دوست نزدیکتر از من به من است
وین عجب تر که من از وی دورم
چه کنم با که توان گفت که او
در کنار من و من مهجورم
من از شراب اين سخن مست و فضاله قدح در دست که رونده‌ای بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر درو اثر کرد و نعره‌ای زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش. گفتم ای سبحان الله دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بصر دور
فهم سخن چون نکند مدعی
قوت طبع از متکلم مجوی
فسحت میدان ارادت بیار
تا بزند مرد سخنگوی گوی

این کلیدی ترین خصوصیت اهل نظر است دقت
ایشان در تمام امور دقت لازم را دارند

حضرت حافظ:
به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر/ به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
بی معرفت مباش که در من یزید عشق / اهل نظر معامله با آشنا کنند

3 پسندیده

به اعتباری همه اهل معرفت و چشم دل بین اهل نظرند . ولی با درجات متفاوت یک جا سعدی میگه ؛
چشم کوته‌نظران بر ورق صورت خوبان/خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را
همه را دیده به رویت نگران است ولیکن/ خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را

عین‌القضات همدانی در تمهیدات آورده است: چون «نظر بر معنی آید، نور بصر زیادت شود». (عین‌القضات همدانی، ۱‌۳‌۸‌۶‌: ۳‌۴‌۴‌ـ۳‌۴‌۳‌). بنابراین او نیز نگریستن در زیبایی را موجب افزایش بصیرت باطن می‌داند.

بنابراین؛ نظرباختن از دیدگاه حکمای اندیشمند ما حرکت از نقطه عدم آگاهی به سوی بصیرت یافتن و آگاهی درونی یافتن است.

اگر با اهل نظر رو به رو شدیم باید از عمق نگری و عمق اندیشی افکارشان بهره ببریم .

3 پسندیده

چقدر عالی که مثالی از حضرت عین القضات اوردید متشکرم

2 پسندیده