اولین بار کی حس کردی پیر شدی؟

اولین چیزی که دیدی، شنیدی و یا درباره خودت کشف کردی و باعث شد حس کنی پیر شدی چی بود؟

پیر شدن

6 پسندیده

موهایِ سفیدم اولینش بود …

3 پسندیده

اولین بار که حس کردم از قدم زدن توی یه پارک سر سبز احساس شادی ایی که قبلا داشتم ، بهم دست نمیده …

4 پسندیده

من هنوز همون احساس پسر 16 ساله گی ام را دارم هنوز بزرگ هم نشدم چه برسه به پیری!!!

5 پسندیده

۳۷ سال سن برای جواب دادن به این سوال کمی زوده
اما واقعیت این که نه چند تا تار موی سفید و نه بالا رفتن سنم باعث نشد به این فکر کنم که دیگه جوون نیستم و هنوز هم مثل بچه ها از زندگیم لذت میبرم
با اینکه بدترین روزها رو طی این چندماه تجربه کردم اما شور جوونی و شور زندگی منو سرپا نگه داشت و نگذاشت که از تلاش برای زندگی شاد دست بردارم
ما حق نداریم به بهانه ی بالا رفتن سنمون از زندگی لذت نبریم