اپلیکیشن موبایل برای تشخیص آلودگی هوا از رنگ آسمان

چطوری میشه این تغییرات رنگ هوا رو پارامتریش کرد که مثلا من با دیدن اینکه اسمون یه رنگ خاصه بدونم این اسمون برای من مخربه ونباید بیام بیرون؟
داشتم به یه اپ موبایل فکر میکردم که از دوربین موبایل استفاده میکرد. من دوربین گوشیمو مثلا دو به همین منظره میگرفتم و بعدش متناسب با اینکه رنگ اسمون به کدوم یکی از این موارد نزدیکتره به نکات ایمنی مربوط به همون رنگ دقت میکردم.
مثلا تو عکس زیر بهم از هوای سالم برای همه، همه به جز بیمارن ریووی، همه غیر از افراد پیر و کودکان و هیچکس طبقه بندی میکرد.

3 پسندیده

###پرسش برای فهم ایده

یعنی صرف رنگ آسمون بتونه راجع به میزان آلایندگی نظر بده؟

توجیه وجود داشتن چنین اپی چیه؟ یعنی برای اینکه بفهمیم هوا چقد الوده س لازمه بیایم بیرون و عکس بگیریم، خب یهو با چشممون میبینیم دیگه.

1 پسندیده