اکوتوریسم چیست؟

اکوتوریسم شامل فعالیت های مبتنی بر طبیعت است که قدردانی بازدیدکنندگان و درک ارزش های طبیعی و فرهنگی را افزایش می دهد. آنها تجربیاتی هستند که مدیریت می شوند تا اطمینان حاصل شود که از نظر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پایدار هستند و به رفاه و حفاظت از مناطق طبیعی و جوامع محلی که در آن فعالیت می کنند کمک می کنند.

اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) اکوتوریسم را اینگونه تعریف می‌کند: بازدید مسئولانه از نظر زیست‌محیطی از مناطق طبیعی نسبتاً بکر، به منظور لذت بردن و قدردانی از طبیعت (و هر ویژگی فرهنگی همراه - چه در گذشته و چه در حال حاضر)، که حفاظت را ترویج می‌کند. تأثیر منفی بر بازدیدکننده دارد و مشارکت اجتماعی-اقتصادی فعال و سودمند جمعیت محلی را فراهم می کند.