اگر بخواهی کتاب ترجمه کنی از کجا شروع می‌کنی؟

اگر بخواهی کتاب ترجمه کنی از کجا شروع می‌کنی؟ از زبان انگلیسی به فارسی

اگر کسی بخواد مترجم کتاب بشه بدون دانشگاه رفتن و روش های سنتی دیگه، از کجا شروع کنه برای انتخاب کتابش بهتره؟

2 Likes