اگر فرصت گفت‌وگو با درگذشتگان رو داشتی، با کی گفت‌وگو می‌کردی؟


(زهرا) #22

شاید فقط مادر بزرگم. که هیچوقت ندیدمش ولی آرزو داشتم میدیدم و احساس میکردم وجودشو حرفاشو فکراشو.
و
پدر بزرگم که خیلی دوسم داشت و دوسش داشتم. ولی عزیز بود و زود رفت.


(حسین) #23

لئوناردو داوینچی : درخصوص آثار و عقایدش بحث میکردم و اینکه چه فکری باعث میشد چنین آثاری را به وجود آورد
توماس ادیسون : در خصوص نوآوری و تبدیل کردن یک ایده به محصول تجاری فوق العاده بحث میکردیم
بنجامین فرانکلین : در خصوص جهان بینی که داره ، وضعیت جهان در آن زمان و ماجراهای استقلال امریکا گفتگو می‌کردیم


(محمد) #24

با حافظ گفتگو میکردم،
باهاش میرفتم به میخونه،
محور صحبتهاش رو نمیدونم،
حافظ خودش میدونست چی بگه :sparkling_heart:

فاش میگویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

دوست داشتم بفهمم عاشق چی بوده


(Parsa) #25


امام علی (ع)
سوالاتم رو میپرسیدم.تمامش رو


آیزاک نیوتن
با همون اهداف آقای @yousef

image
جلال‌الدین محمد بلخی معروف به مولانا
اشعارش؛ مفهوم اون ها؛ اعتقادات؛ اهدافش و …


(Jalal Razavi) #26

دیگه بر نمیگشتم :smile: حداقل اونا آدم های صادق تری هستن چون چیزی واسه از دست دادن ندارن :slight_smile:

خانواده که اولویت
بعدش میرفتم مکتب شعر و هنر در دنیای مردگان :thinking: اخوان و احمد شاملو رو با هم دعوا می انداختم :sweat_smile: اتاق بغل میرفتم سراغ حافظ و سعدی 2 تا از شعرایی که برای خنده دستکاری شده رو براشون میخوندم فرار میکردم!
میرفتم بخش بانوان!!! هایده رو پیدا میکردم کشون کشون میبردم پیش استاد لطفی در اتاق رو قفل میکردم کلیدشو قورت میدادم 5 6 سال توی یه اتاق حبس باشیم :sweat_smile:
برای کشتن بیل گیتس با دون کارلئونه نقشه میچیدم. توی دنیای واقعی که نمیشه حداقل توی دنیای مرده ها بتونم باهاش صحبت کنم.
هروقت اینکارا رو کردم بقیه اش رو میام میگم :sweat_smile:


(Parsa) #27

تروخدا نرو گذشته :wink: