اگر قرار باشه با یکی مصاحبه کنید چه سوالاتی را میپرسید؟

یکی از افراد موفق ایرانی یا خارجی رشته ی خودتون رو معرفی کنید و اگه قرار باشه شما باهاش مصاحبه کنید، چه سوالاتی ازش خواهید پرسید؟

5 پسندیده