اگر مواد اولیه فراهم باشه، دوست داشتی چه چیزی رو با دست های خودت بسازی؟


(فرشته ) #1

هر چه میخواهد دل تنگت بساز …


(نجمه شیخی) #2

از این گل چینی هایی که بچه بودیم با خمیر گل چینی میساختیم. چقدر خوب بود…:blush:


#3

بسازم خنجری نیشش ز فولاد / زنم بر دیده تا دل گردد آزاد


(Sina) #4

اگر میتوانستم یک انسان می ساختم!


(ARMAN ) #6

وسایل آشپزخانه می‌ساختم …


(Fatemeh) #7

ماکت یه شهربازی برای خواهر زاده ی سه ساله م آیسا
البته گاهی براش یه چیزایی میسازم، ولی خب مهارت زیادی ندارم
با این وجود اینقدر لذت میبره ، از خوشی انگار مست میشه :blush:
طوری میره توی دنیای خیال که فکر میکنم مهمترین کار دنیا رو انجام دادم اونموقع


(Farshid Zamani) #8

یک دستگاه میساختم که اطفالیکه روی نوک انگشتان راه میروند را تداوی کنم که پای خود را درست روی زمین بگذارند و ازین مشکل رنج نبرند ایده این دستگاه در حد نقشه است فعلا ولی حتما این ایده را با دکتوران صلیب سرخ در میان میگذارم ببینم چه مشوره ای میدهند این دستگاه شا مل لوله های فلزی صیقل خورده و کف مستوی است که سطح آن از مقناطیس متوسط درست شده و طفل با کفش های مقناطیسی در بین آن قرار میگیرد و آهسته آهسته راه میرود در هنگاه راه رفتن مقناطیس سطح مقناطیس کفش را جذب میکند و طفل مجبور میشود که کف پا را در سطح بچسپاند و هنگام بالا کردن پا هم زور بکار ببرد و پاها و هاهیچه ها با این روش به مرور زمان قوی و قویتر میشودند البه این شکل ساده از نقشه آن است خیلی لوازم دیگری نیز نیاز است که این دستگاه داشته باشد و من اگر خداوند توفیق داد این کار را خواهم کرد.