اگر مورد حمله یک هکر قرار بگیرید چیکار می کنید؟

اگر یک هکر به کامپیوتر شما حمله کند و تهدید کند تاریخچه مرورگر شما را برای خانواده شما منتشر می کند برای جلوگیری از این کار چقدر به او پول می دهید؟

1 Likes

هیچی! میرم به خانواده میگم قراره این اتفاق بیفته و اگه کنجکاون تاریخچه مرورگرم رو بدونن، بگن تا خودم بهشون نشون بدم!

بعد هم با پلیس فتا تماس میگیرم و احتمالا با بعضی دوستان با دانش و تجربه در این زمینه، زیاد خوشم نمیاد بذارم هکر ول بگرده … .

2 Likes