اگر میتونستی یک قانون جاده ها و رانندگی رو تغییر بدی چی بود؟

چه قانون رانندگی و جاده ای(بالاخص در ایران)
رو مایل بودی در صورت داشتن قدرت تغییر ،عوض کنی؟
چون بعضی از قوانین راهنمایی و رانندگی یا جغرافیای خیابان ها و جاده ها ممکنه ایجاد دردسر کنه و ترافیک و عدم رعایت کامل حق تقدم مشهود تر بشه.

2 پسندیده

اجازه حضور بعضی ماشین‌ها مثل پراید و نیسان گآبی و … رو تو جاده های بین شهری حذف میکردم. همون طور که بعضی ماشین‌ها مثل ماشین‌های سنگین اجازه حضور در شهر ندارن، بعضی ماشین‌ها هم مناسب جاده نیستن.

3 پسندیده