اگر کسی زیاد چاپلوسی شما رو کنه واکنشتون چیه؟

ارتقای_مهارت

(ARMAN ) #1

بارها شاید براتون پیش اومده یکی بیش از حد از شما تعریف کنه چه پیش یکی دیگه چه پیش خودتون؛ اگر خاطره ای از برخوردتون رو در مواجهه با این مورد به یاد دارید بگید


(Jalal Razavi) #2

پیش نیومده :thinking:
مدل شخصیتیم به کسی اجازه نمیده اینکار رو بکنه با اولین حرکتش مستقیما بهش به نحوی تفهیم میکنم که دیگه حاضر نیستم همچین حرفایی رو بشنوم. البته وقتی که شخصش یا اشخاصی که هستن برام مهم باشن. مهم نباشن هرچی دوست دارن بگن فحش دادنشون با تعریف کردنشون برام دارای ارزش یکسانیه و تقریبا هیچ ارزشی نداره :sweat_smile:


(ARMAN ) #3

بله درسته منم همینطورم :sweat_smile:


(فرشته ) #4

به نحوی یعنی چه جوری؟


(Jalal Razavi) #5

بسته به لحن و کلماتی که طرف استفاده میکنه یا با واکنش بدنی یا با گفتن بهش تفهیم میکنم. بعضی وقتا یه ابرو بالا انداختن ساده هم کارسازه. بستگی به شرایط داره