اگر یک فرد که در دوران کودکی به شما محبت کرده رو ببینید چه کار میکنید؟

یکی برام تعریف کرد فلانی وقتی تو بچه بودی فلانی برات خوراکی میخرید و دوستت داشت حالا فرض کنید اون فرد آشنا هم نبوده و مثلا دوست خانواده یا همسایه ای بوده که بعدا دیگه امکان دیدنش رو نداشتم ولی ممکن باشه بتونم ببینمش یا ببینمشون (: میخوام ببینم شما چنین تجربه هایی داشتید؟ من که خودم دوست دارم با ذوق برم پیششون و ازشون قدردانی کنم و چه بسا اگر بتونم با یک کادوی کوچک حتی یک گل خوشحالشون کنم . این مورد تو دوستان خیلی خیلی قدیمی که مثلا ده یا بیست سال پیش دیده باشید هم صادقه . شما بودید چکار میکردید ؟ صرفا میخوام یه مشت تجربه خوشایند بگیم و لذت ببریم (: