اگه شما بودین خواهرتون رو به ازدواج با دوستتون ترغیب میکردین؟

آيا خوبه برای ازدواج خواهر كوچكترم با رفيقم روی خواهرم تأثير بزارم؟ شما بودین چی کار میکردین؟

1 Like

هیچ وقت.
اصلا خاطره ی خوبی از این جریان ندارم.
به نظرم دوست خوب هیچ وقت داماد خوب نمیشه.

1 Like

همه چیز رو به خودش بسپار

3 Likes

اگر دوستم را خوب بشناسم و در اصل رفیقم باشد (در حد محرم اسرار) ؛ خصلت‌ها و خوب و بدش رو معرفی میکنم. لکن نه اصرار میکنم و نه ترغیب.
اگر از همین دوستی‌های رهگذری ایام باشه ممکنه از در مخالفت هم وارد شوم ولیکن نه اصرار باشد نه جهت دهی.

2 Likes

تصور می‌کنم کوچک‌ترین دخالتی تبعات جبران‌ناپذیری به بار بیاره، و جداً به زحمت‌ش نمی‌ارزه.

2 Likes