اگه میخواستی یه انسان موفق و شاد بسازی، چه کارهایی رو بهش یاد میدادی؟

فرض کن داری با هوش مصنوعی یه انسان میسازی. و فرض کن قرار نیست از این انسان ساخته شده استفاده اقتصادی یا شخصی ببری. بلکه هدفت واقعا انسان-سازی هست. انسانی که بتونه زندگی خوبی اول برای خودش و بعد آدمای دیگه ی اطرافش رقم بزنه. انسانی که موفق هست. توجه کن این انسان غریزه نداره و پس نمیتونه حتی ساده ترین کارها رو خودش یاد بگیره، قراره تو اصول اولیه رو بهش یاد بدی تا بعد از طریق زندگی بتونه چیزهای جدید یاد بگیره.

از بین کارهایی که امروز کردی، هر کاری، مثلا

  • سلام کردن به یه نفر،
  • رفتن به توالت،
  • لبخند زدن،
  • نوشتن افکارت،
  • مهر ورزیدن به یه نفر،
  • و …

کدوم کارها رو حتما به انسانی که داری میسازی یاد میدی؟ اصول اولیه انسان-سازی ت چی هست؟

کدوم کارهای امروزت رو به این انسان پیشنهاد نمیدی انجام بده؟

5 پسندیده

اول از همه یادش میدم که هر روز که خورشید طلوع کرد لبخند بزنه
بهش یاد میدم که تو نگاهش به ادم ها همیشه لبخند باشه
از همه مهتر اینکه بهش میگم خودخواه باش خود خواه باش خود خواه باش
بهش یاد میدم که نگران احساس بقیه نباشه فقط نگران احساس خودش باشه
بهش یاد میدم اون مقصر هیچی نیست و نباید عذاب وجدان بگیره

6 پسندیده

خوب گوش کردن

مکث کردن

خوب نگاه کردن

مثبت اندیشی

نوشتن و ترسیم افکار

هدفگذاری

دوست خوب پیدا کردن

سعی در آزادی فکر و عمل

سوال پرسیدن

تسلیم نشدن

5 پسندیده

بهش یاد میدادم که هیچوقت منتظر تایید دیگران نباشه
بهش یاد میدادم که هیچوقت هم رنگ جماعت نشه

5 پسندیده

بهش یاد میدادم از تنهایی هاش خوب استفاده کنه
بهش یاد میدادم گلکاری کنه و هر روز به گلهاش آب بده
بهش یاد میدادم خط زیبای نستعلیق رو تمرین کنه و شعر زیاد بخونه
بهش صداقت رو یاد میدادم و…

4 پسندیده