اگه هر چیزی ممکن بود، چه تکنولوژی رو سفارش میدادی؟

فکرش رو بکنید رو یه کره خاکی قدم گذاشتین که هیچ ردی از تمدن یا انسان روش نیست ولی این امکان رو دارین که تکنولوژی رو سفاش بدین براتون درست بشه.

چه تکنولوژی هایی رو سفارش می دین؟

اگه این فرصت رو داشتین که یه تیکه از بیابون یا کویر که تجهیزاتی نداره و محیط خشنی هم داره رو از اول بسازین چه روشی رو پیش می گیرین؟ چه چیز هایی رو توی این شهر فرضی قرار می دادین؟
پ.ن. در این منطقه فرضی آب زیادی در دسترستون نیست محیط اکولوژیک خشنی هم داره ولی بکره

5 پسندیده

مسیرهای ارتباطی شهر رو طوری طراحی میکردم که همه جا از یه مرکزیتی در دسترس باشه (فکر میکنم طراحی شهر همدان به این سبک هست) و در ضمن هیچ جاده ای برای داخل شهر در نظر نمیگرفتم و فقط مسیر پیاده و دو لاین هم خط دوچرخه داخل شهر لحاظ میکردم.

جایگیری امکانات اساسی زندگی مثل بیمارستانها رو به سبکی در نظر میگرفتم که در شعاعهای مشخصی که جاده های پیرامونی دارن، فقط این خدمات قرار بگیره. بازار و سایر امکانات عادی در داخل مرکز شهر.

5 پسندیده

قسمت جدی میدونم که شاید هدف چیز هست که با بحث این قاطی میشه که صرف ورود تکنولوژی میتونه مشکلی رو حل کنه. مثال تاریخی کشور ایران توی 40-50 سال پیش، چندان بی شباهت نیست به این مسئله و البته نتیجه اون هم معلوم.
من تکنولوژی های اولیه و زیربنائی رو قرار میدادم، ولی بیشتر به این نکته توجه میکردم.

قسمت طنز خوب کویر هست و سکوت. گیم :grin: چندتا ربات پایه :grin: و البته نوشیدنی به اندازه کافی :upside_down_face:

1 پسندیده

@Mehrdad_Roshan

اینترنت رو سفارش میدادم تا تو گوگل سرچ کنم ببینم کدام تکنولوژی باعث آرامشم میشه تا اونو سفارش بدم.
ولی نه تا آرامش را برای خودم بخواهم به آن نخواهم رسید زمانی به آن خواهم رسید که برای دیگران منجمله خانواده بخواهم .پس بهترین کار کار کردن است .
پس سرچ میکنم ببینم کدام تکنولوژی برای بشریت آرامش تامین میکند .
آن را طلب میکنم.