اگه یه پیچکستان داشتین، ازش چه استفاده ای میکردین؟

پیچکا اون قدر سمج و قشنگ دور بقیه گیاها پیچیده میشن و یه شبکه ی قوی و خفن تشکیل میدن، که حتی اگه دلت هم بیاد بکنی شون، خیلی کارت راحت نیست! آیا از این روحیه ی سمج پیچک ها میشه جایی بهره برد؟

دنباله‌ی موضوع چه جوری میتونیم از استحکام خاک توسط ریشه های علف هرز کمک بگیریم؟

1 پسندیده

اصلا این گیاهان چرا می پیچن؟ چرا صاف نمی رن از تنه گیاه بالا؟کی بهشون میگه بپیچ؟

وادار میکردم پیچک ها رو از جایی که من میخوام بالا برن و محوطه رو باهاشون تزیین می کردم به جای اینکه از هرز بودنشون بنالم. قابل توجه شهرداری ها و گردانندگان پارک ها. این شکلی:

من باهاشون دیوار میساختم به جای دیوارهای سنگی که بعدشم کلی اگهی تبلیغاتی میچسبه روش و زشتترش میکنه. یه دیوار از پیچکها.

1 پسندیده