ایجاد مرکز جمع آوری ضایعات و بازیافت

نیازی به جست و جوی اینترنتی ندارد، تقریبا هر روز هرجایی که باشیم صدای وانت های ضایعات را در ایران می شنویم، گروهی که با حمایت مافیایی ظاهرا قدرتمند و رسانه های موج سوار تا امروز همچنان در عصر تکنولوژی می تازند و تقریبا همیشه خواب و آسایش را از آدم ها و شهر می دزدند، چیزی که شاید اولین جاذبه ی(شاید هم دافعه!) گردشگری برای هر ایران ندیده ای باشد!!
از مدتی قبل مشغول جمع کردن کتاب، دفتر و جزوه های بی استفاده ی سال های گذشته شده ام و تا الان شاید حدود سی کیلوگرم از این دست جمع شده(و این مقدار فقط مربوط به چهار یا پنج سال است)، با یک پرس و جوی میدانی متوجه شدم که قیمت هر کیلو ضایعات کاغذ تا ۷ هزارتومان یا بالاتر هم می رسد، سرمایه ای که به جیب افراد سودجو و قانون گریز ریخته می شود و البته این قیمت فقط مربوط به ضایعات کاغذ است، باید به این سود ظاهرا کثیف، ضایعات شیشه و پلاستیک را نیز اضافه کرد!
حال پرسش اینجا است واقعا مراکز بازیافت رسمی کنونی جوابگوی حجم عظیم ضایعات روزانه هستند؟ اگر نه آیا راهکاری عملی برای ایجاد مراکز بازیافت به روش نوین و نظام مند و کسب درآمد در شرایط موجود وجود دارد؟
برای این بحث از @Ali_Shakeri دعوت می کنم تا اگر امکانش باشد از مشاهداتِ مورد معروف آلمان بگویند.

5 پسندیده