ایجاد هوش مصنوعی عمومی و معدن کاوی آراء

این یک ایده جالب و قابل بررسی است به اینصورت که هر فکر و ایده زنجیره یا بقول همین پادپرس شبکه خودش را تشکیل می دهد، در واقع چیزی شبیه همین شبکه خلاق پادپرس با این تفاوت که از این ایده ها که شامل توصیفاتی درباره لغات، تصاویر و یا فیلم‌ها و روش های علمی می شود و افراد بابت مشارکتشان در توسعه و تعریف جدید از یک لغت یا تصاویر و غیره مبلغی به عنوان دستمزد دریافت می کنند، این زنجیره ها قابل خرید و فروش است و در صورتی ارزش پیدا می کند که توسعه دهندگان آن زنجیره بیشتر بشود.

1 پسندیده