ایمنی پله های برقی برای بچه ها و سالمندان

بارها شده دست و یا پای بچه های بازیگوش لای پله های برقی گیر میکند و به آن ها آسیب می‌زند، و یا مسئله ی مشابه برای سالمندان.

1 پسندیده

چرا بچه ها و سالمندان؟ اموزش ندیدن؟ مراقب نیستن؟ نا توانند؟ پله ها برای بچه ها طراحی نشده؟!

شاید برا اینکه بچه ها و سالمندا راحت تر تعادلشون رو از دست میدن، و بیشتر در معرض گیر کردن دست و یا باقی اعضاشون در لای پله های متحرک هستن.
اینکه چرا راحت تر تعادلشون رو از دست میدن عملکرد مغزه، ولی دقیق نمیدونم چرا.

1 پسندیده