ایموجی‌های محبوبتون کدومان؟

خُب حالا که خدا رو شکر فهمیدیم فرهنگنامه ایموجی هم وجود خارجی داره، خیلی دوست دارم بدونم ایموجیای محبوبتون کدومان؟

  • من خودم از این چند تا ایموجی خیلی خوشم میاد:

:rofl: , :joy: ,:laughing: ,:grin: , :smiley: , :pleading_face:

دنباله‌ی موضوع این ایموجی، نمادِ چیه؟:

4 Likes

ایموجی‌های محبوب من به ترتیب:

:grin:
:wink:
:v:
:+1:
:heart_eyes:
:joy:
این رو هم بعضی وقتها استفاده میکنم: :loudspeaker:

3 Likes

اینم محبوبان من:
:heart_eyes: :upside_down_face: :wink: :grin: :thinking: :disappointed:
البته همینا تو ی نرم افزار دیگ تغییر قیافه میدن که ممکنه دیگ محبوب نباشن :disappointed:

4 Likes

چه جالب. این ایموجی :upside_down_face: مجبوب‌ترین من هم هست. تو همه موقعیت‌ها هم ازش استفاده می‌کنم.

4 Likes

:smiling_imp: این خیلی بهم حس خوبی‌ میده

3 Likes

:crazy_face: :rofl: :face_with_hand_over_mouth: :hugs: :roll_eyes: :no_mouth:

3 Likes

اینم ایموجی های من
:grin:
:innocent:
:heart_eyes:
:kissing_heart:
:upside_down_face:
:sunglasses:

2 Likes

:confused:
:face_with_raised_eyebrow:
:+1:
:face_with_head_bandage:
:expressionless:
:sparkle:

3 Likes