اینجا منسوخ شده؟

چرا و از کی؟… اینجا رو تازه پیداکردم ، منتها متاسفانه گویا دیگه فعال نیست… :thinking: :smiley: :smiley: و یه متن هم دیروز ثبت کردم هنوز که هنوزه ثبت نشده… عجیبه

2 پسندیده

نه منسوخ نمیشه بهش گفت… :sweat_smile: اتفاقا فعال هم هست و افراد جدیدی داریم منتها مانند قبل فعال نیست…به پادپرس خوش اومدید :slightly_smiling_face:

2 پسندیده