باتوجه به وضعیت کرونا‌ جایی هست که آموزش آنلاین زبان داشته باشه؟

با توجه به وضعیت قرنطینه در این شرایط کرونا، برای آموزش آنلاین آیلتس در منزل چه منابعی رو سراغ دارید؟

3 پسندیده