بارش فکری: چه نوع کارهای خیری میتونم بکنم؟

دور و بر من آدمای خیری هستن که دستشون به دهنشون میرسه و نیت خیر دارن، اما برای امور خیریه فقط از کمک نقدی به افراد استفاده میکنن. از راه انداختن کسب و کار تا سرمایه گذاری و مهارت آموزی، چه چیزهایی از انواع کارهای خیر به ذهن شما میرسه که میشه باهاشون بهترین استفاده خیر رو از پول کرد و به افراد کمک کرد؟ لطفا به همراه مثال

2 پسندیده

بستگی به گروه هدفت داره
اگر جوان هستند باید مهارت آموزی کنی
اگر پیر یا کهنسال باشن کمک های روحی به اضافه کمی هم مالی.