بازتعریف پلاسکو

این یه فراخوان عمومیه راجع به ایده پردازی برای بازتعریف پلاسکو

زمانی که اتفاق پلاسکو رخ داد یکی از موضوعاتی که من راجع بهش زیاد فکر و حتی جستجو کردم و در اینستاگرامم هم ایده ای رو بابتش نوشتم همین بازتعریف و بازسازی بود.

به نظرم رسید اینجا هم بذارمش تا پادپرسی ها هم اگر ایده ای دارن بنویسن یا اگر دوس دارن شرکت کنن در فراخوانش

واقعا دوست دارم چیزی که ساخته میشه به دل بشینه و برای سال ها بی نظیر باقی بمونه

4 پسندیده