بازدهی کلاس های خصوصی برای یادگیری زبان انگلیسی چطوره؟

سلام
خودتون یا کسیو میشناسین که یکسال یا 2سال روی زبان تمرکز کرده باشه؟

فقط با یه مربی خصوصی کار کرده باشه برای حرف زدن، که بتونه انگلیسی رو خیلی خوب یاد بگیره
نه مثل کلاس های ترمی که کیفیت نداره

نظزتون راجب معلم خصوصی چیه ؟

هزینه هاش چطوره؟