بازی‌سازی یا بازی‌شادی برای پیدا کردن راهکار نو در «پادخان اول»

از ابتدای پادخان، دنبال این بودیم که ببینیم نفری چند دقیقه کنار هم چه جور ارزشی تولید میکنه؛‌ وقتی تعداد این نفرات و مدل فکرشون با هم متفاوت و مکمل هم باشه. فقط سه روز دیگه تا انتهای پادخان اول باقی مونده. تا الان باهم به یه ایده‌ی اولیه برای مسئله‌ی مطرح شده رسیدیم که مطمئنیم با کمی انرژی از طرف هر کدوممون میتونه به یه راهکار قابل استفاده تبدیل شه.

یه الگوریتم امتیازدهی ساده برای سنجش فعالیت گروه نوآوری در نظر گرفتیم تا ببینیم در این حرکت جمعی، هر کدوممون چقدر تاثیر ایجاد کردیم. معیار سنجش ساده س: چه تاثیر مستقیمی در خروجی پادخان با پاسخت گذاشتی؟ چقدر دیگران رو به فعالیت بهتر ترغیب کردی؟

:tada: خروجی حضور جمعِ نوآورا تا اینجای کار


کاربر امتیاز
@Ghazaleh ۱۷
@bahram ۱۶
@Maryam ۱۶
@leilay ۱۵
@lolmol ۱۴
@moalem ۱۴
@nasrinabouei ۱۲
@somo849 ۱۱
@Fatemeh-law ۱۰
@najme ۱۰
@yousef ۹
@Ali_Shakeri ۹
@srsb1 ۴
@mohifalahi ۳
@Mehrdad_Roshan ۲
@hamidehmhz TBA
@Suhrawardi TBA
@AliSoltani87 TBA
@Shimmery TBA
@shaba TBA
@sepinoud.keshaavarz TBA

‍* TBA: to be announced :wink:
Despicable-Me-2-Movie-Awesome-Desktop-Wallpaper

در تکمیل «الگوریتم مناسب پیشنهادِ کتاب» تاثیرگذار باش!

8 پسندیده