بازی win as much as you can رو چطور میشه بازی کرد؟

شنیدم بازی win as much as you can یه بازی هست که خیلی به درد ایجاد همدلی بین اعضای تیم و همین طور ارتقای روحیه کار تیمی میخوره. تا حالا بازی کردینش؟ قاعده بازی چی هست؟ چند نفری هست؟ و چه چیزهایی برای انجام این بازی نیازه؟


دنباله‌ی موضوع چه بازی‌های مناسبی برای ایجاد همدلی در یه گروه ۵ تا ۵۰ نفره می‌شناسید؟

4 پسندیده