بامعناترین اندازه‌گیری که در فضاهای مجازی دیدین، چی بوده؟

###آزمایش
از اول هفته، شروع کردیم به نمایش زمان مطالعه‌ی افراد به خودشون.

به نظر خودمون خیلی کار باحالی کرده بودیم و اندازه گیری زمان مطالعه و در آوردنش به شکل یه اعتبار حرکت موثری هست. ولی وقتی نظر افراد و دور و بری ها رو پرسیدیم واکنشی گرفتیم این شکلی:

###پرسش
و این شد که فهمیدیم اول بهتره بینیم: از نظر افراد یه اندازه گیری موثر و باحال تو فضاهای مجازی چی بوده و هست؟

چه مشاهده ها و یا تجربه های قابل توجهی (چه باحال و چه ضدحال) تو ذهنتون دارین؟

1 پسندیده

خیلی قابل فهم نیست که چه جوریه. ولی آدم حس میکنه انگار شبیه آلارمیه که میگه بیش از حد اینجا موندی !

هممم. درسته، یکی دیگه هم بهمون هشدار داد که به افراد نباس از زمانی که پای یه ابزار سپری میکنن بگیم.

دو حالت داره: ۱- یا فرد حس خوبی داره از اینجا بودن و سرمایه گذاری زمانش اینجا؛ اون وقت دونستن این زمان کمک میکنه بیشتر پیگیر ایجاد ارزش باشه در این زمانی که داره میذاره. ۲- یا برعکس، فرد تو تله ی ابزار افتاده و بدون اینکه ارزشی براش داشته باشه، داره زمانش رو اینجا خرج میکنه (مثل اتفاقی که موقع تلویزیون دیدن میفته!). اون وقت دونستن زمان مطالعه ش کمکش میکنه از اینجا دور شه!

یعنی در هر دو حالت به نظر می‌رسه چنین معیاری به فرد کمک میکنه.


در داشبورد پروفایل به خود فرد نمایش داده میشه.

من اصلا متوجه زمان نشدم چرا؟ ندیدمش یا شاید بهم نشون داده نشده … اگه نشون داده شده و ندیدم که دیگه هیچی :slight_smile:

اها الان دیدم عدد زمان رو …
خب حسم رو بعد این زمان گزارش میدم. اما چون در دیدن و مشاهده جزئیات خیلی حرفه ای نیستم اکثرا به صورت ناخوداگاه خیلی چیزهای رو نادیده میگیرم.
حالا یه سوال:
عددی که کنارش یه علامت مثبت میخوره چی رو نشون میده؟

1 پسندیده