باورت در مورد «باور» چیه؟

به چی میگن باور؟
باور چیه؟
باور چکار میکنه؟
باور چه قدرتی داره؟
چرا باید یک چیزی رو باور کنیم؟

2 پسندیده

باور از نظر من مجموعه افکار محکم و بر پایه استدلالی و شهودی است که در پندار و گفتار و کردار شخص تجلی پیدا کند .

1 پسندیده