باگها و مشکلات پادپرس رو کجا باید اعلام کنم؟

اگه تو پادپرس باگی دیدم و یا به مشکلی برخوردم، نمیدونم کجا باید بگم،
خوب میشد اگر دکمه ای به عنوان فیدبک بود.
هم برای باگ هم برای نظرات

2 پسندیده

جای ایرادهای مربوط به پادپُرس توی اتاق نقد پادپُرس.

کافیه مشکل رو در قالب یه موضوع در این اتاق مطرح کنی.

2 پسندیده