بایدها و نبایدها چه جوری میتونن شادی بیشتر برا آدم بیارن؟

بایدا و نبایدا از عقل :brain: میاد و شادی تو دله :heart: . بایدا و نبایدا جلو آزادیت رو میگیره :free: و آزادی شادی آور :laughing: .
… .

پس چرا این همه باید و نباید الکی برا خودمون ایجاد میکنیم؟

2 پسندیده

چند تا سوال به وجود میاد … :grin:

  • منظور از بایدها یا نبایدها هنجار جامعه، اداب و رسوم و چیزهای مرسومه؟
  • اگه از اونها پیروی نکنی نوعی هنجارشکنی محسوب میشه؟
  • آزادی در نزد شما چه معنایی داره؟
  • فایده‌ی باورها یا نبایدها رو اگه قبول کنید چی میدونید و اگه قبول نکنید چی؟ :thinking:
6 پسندیده

آزادی مطلق که وجود خارجی نداره هر چه تعداد انسانها بیشتر میشه آزادی افراد محدودتر میشه چون تضاد منافع بوجود میادا
شما از طرفی باید و نباید ها راحاصل وجود عقل میدانید از طرفی میگویید پس چرا اینهمه باید و نباید الکی برا خودمون ایجاد میکنیم؟
اگر عقل سلطان بدن است که هست پس باید به اوامرش تمکین کرد