با بچه‌ها توی اتاق انتظار مطب چکار کنیم؟

وقتی پدر یا مادر مجبورن با بچه شون تو مطب دکتر منتظر بمونن، چه کارهایی میتونن انجام بدن و باید چطور رفتار کنن تا سکوت مطب رو به هم نزنن؟

سالن انتظار مطب ها چه تغییراتی نیاز داره که برای بچه ها مناسب تر باشه، طوری که زمان انتظار برای بچه ها راحت تر بگذره؟

به هر حال هم بچه ها صبرشون در حد بزرگا نیست و هم سایر بزرگا گناه نکردن که زمان انتظار سختی که تو مطب دکتر دارن رو مجبور باشن با گریه ها یا بی حوصلگی یه کودک سخت تر بشه. این وسط بعضی افراد از جمله والدین یا خود پزشک میتونن به این دو قشر کمک کنن. ولی چطور؟!

4 پسندیده