با رشته حقوق میشه توی کشورای دیگه بورسیه گرفت؟

و یا کلا بعد از اتمام ارشد توی ایران از ایران رفت؟

خیلی دلم میخواست ی جوری باشه ک بعد از گرفتن ارشد و آزمون وکالت توی ایران

اونطرف هم رفت و یه آزمونی شرکت کرد و بهم اجازه کار بدن

هر وقت ایرانو نخواستم برم اونطرف و خیالم راحت باشه که شغلی دارم

راهکاری بلدین؟