با چه موادی میشه انحلال پذیری نمک رو در آب کاهش داد؟

محلولی را از نزدیک دیدم که با ریختنش توی آب دریا فوری باعث تبلور نمک ها شد،
و برای جداسازی خود محلول از آب ۲۰ درجه اختلاف دما لازم بود، از این محلول برای شیرین کردن آب دریا استفاده میشد.

البته چون هنوز ثبت نشده بود چیزی از فرمولش نمی‌گفت.

نظرتون در این باره چیه؟ شما چه موادی میشناسید که بتونن انحلال پذیری نمک در آب رو کاهش بدن؟

1 پسندیده