با چه نوع اشعاری بیشتر حس میگیرید؟

ادبیات

(ARMAN ) #1

هر کسی با یک نوع از مضامین شعر بیشتر انس میگیره عاشقانه ؛ عارفانه؛ تعلیمی؛ اخلاقی ؛ طنز و…
ولی بعضی از این اشعار تو ذهنش ماندگار میشن و ما علاقه بیشتری بهشون نشون میدیم دلیل اینکه به این نوع اشعار علاقه بیشتری دارید چی میتونه باشه؟