با چه چیز غذا تحریک میشی؟

چی میشه که بعضی ها با طعم غذا تحریک میشن، بعضی با بوی غذا و بعضی با قیافه‌ش؟

3 Likes

بیشتر با بوی غذا برای خوردنش تحریک میشم اما با شکلش تحریک میشم که اونو درست کنم برای خودم

2 Likes

بوی غذا خیلی تحریک کنندس
من که بوی غذا روانیم میکنه بعدش شکل غذا
مثال قرمه سبزی
رنگ سبزی سرخ شده
یا لوبیا و سیب زمینی که داخلش هست:yum::yum::yum::yum:

2 Likes