با کدوم پادپرسی، میری تور مسافرتی؟ چرا؟

اگر بخواین یه تور مسافرتی ۵ نفره با پادپرسی‌ها برین، کدومها رو انتخاب میکنین؟ چرا؟

فرض کن میخوای یه تور مسافرتی داخلی همراه با بقیه بری. کدوم پادپُرسی‌ها رو انتخاب میکردی و چرا؟ یادت باشه غیر از شما، خیلی‌های دیگه هم هستن :wink:

9 پسندیده