بخاطر شرایط خطرناک ایران، علاوه بر نبود امنیت اقتصادی

خطر جنگ، بی آبی، گرمای بیش از حدو…

خیلی پیشنهاد میکنن که از ایران بریم

من کاری رو برای خودم داخل ایران در نظر گرفتم که خوبه نه که همه چی تموم باشه ولی جزو نفرات موفق بودم

کرونا خرابش کرده، این امید رو دارم که تا 2سال آینده واکسینه بشیم اگر اینطور بشه آینده من توی ایران خوبه

از طرفی اون خطرهایی که گفتم هست که دلم میخواد یه راه فراری برای خودم توی خارج از ایران داشته باشم

مثلا رشته ایو بخونم که دو طرف منو قبول داشته باشن

از طرفی همه میگن برین و پشت سرتون رو هم نگاه نکنین

من نمیدونم چیکار کنم

برای رفتن هم خب تنها باید برم، زبانشونو فکر نمیکنم خوب بفهمم و سخت میگذره

رشته ی تحصیلی رو میشناسین که آقا و خانم خودت باشی و مشغول به کاری باشی هم توی ایران هم توی خارج اجازه کار داشته باشی؟

3 پسندیده