بدترین تجربه و بهترین تجربه از اقامت در هتل؟

دوست دارم بدونم بدترین تجربه و بهترین تجربه تون از رزرو هتل تو هر کجای دنیا چی بوده؟