برای بیش فعالی کودکان چه راه حل هایی دارید؟

کودکانی هستند با پدر و مادری به ظاهر آرام ولی بیش فعالن و حتی اگه مشغول بازی بشن باز هم آروم یه جا نمیشینن و به قول گفتنی همه جا آتیش میسوزونن با این کودکان چه رفتاری کنیم تا متعادل شن :thinking:

1 پسندیده